Z dumą i radością wydajemy Pismo Święte po polsku na Androida za darmo: Biblia Gdańska, 1881 (PBG), jedno z najpopularniejszych Polskich Protestanckich tłumaczeń. Aplikacja ta zawiera zarówno “Stary Testament” oraz “Nowy Testament”.

Pierwsze wydanie tej Polskiej Biblii zostało wydane w 1632 roku w Gdańsku (stąd nazwa Biblii) i pozostało głównym tłumaczeniem używanym przez polskich Chrześcijan ewangelicznych od ponad trzystu lat.
Biblia Gdańska była najpowszechniej używaną Biblią polską w przeciągu całej swojej kariery.

It includes an audio version of the Bible in Polish. Enjoy the Scriptures in your own language!
Zawiera ona Biblię w formacie audio w języku polskim. Ciesz się Pismem Świętym w swoim własnym języku!

Naciśnij ikonę dźwięku, posłuchaj Biblii i doświadcz Słowa Bożego, jak nigdy dotąd!

Funkcje zawierają:

* Ta aplikacja jest całkowicie bezpłatna

* Polska Biblia działa w trybie offline, po pobraniu możesz jej używać wszędzie, nawet jeśli nie masz połączenia z internetem.

* Dodawaj do zakładek i zaznaczaj wersy lub fragmenty, dodawaj do ulubionych i uzyskaj do nich szybki i łatwy dostęp, kiedy tylko chcesz.

* Kopiuj, wysyłaj i udostępniaj wersy na Facebooku lub Twitterze.

* Dodawaj własne notatki: wybierz wybrany przez ciebie wers Biblii i napisz, czego się o nim nauczyłeś.

* Aplikacja ta pozwoli ci szybko zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar tekstu.

* Z łatwością zmieniaj jasność ekranu w trybie nocnym i chroń oczy podczas czytania w nocy.

* Za każdym razem, gdy otwierasz aplikację Biblii, wraca ona do ostatnio przeczytanego wersu. Z łatwością można czytać i studiować Biblię!

Polska Biblia jest przeznaczona aby stać się twoją ulubioną aplikacją!

Odkrywaj Biblię z łatwością na telefonie lub tablecie. Wybierz księgę, rozdział oraz wers i zacznij czytać:

Poniżej znajdziesz listę Ksiąg Biblijnych:

Stary Testament składa się z 39 ksiąg:

Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa, Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, I Księga Samuela, Ii Księga Samuela, I Księga Królewska, Ii Księga Królewska, I Księga Kronik, Ii Księga Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, Księga Estery, Księga Ijoba, Księga Psalmów, Księga Przysłów, Księga Koheleta, Pieśń Nad Pieśniami, Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Treny Jeremiaszowe, Księga Ezechiela, Księga Daniela, Księga Ozeasza, Księga Joela, Księga Amosa, Księga Abdiasza, Księga Jonasza, Księga Micheasza, Księga Nahuma, Księga Habakuka, Księga Sofoniasza, Księga Aggeusza, Księga Zachariasza, Księga Malachiasza.

Nowy Testament składa się z 27 ksiąg:

Ewangelia Wg Św. Mateusza, Ewangelia Wg Św. Marka, Ewangelia Wg Św. Łukasza, Ewangelia Wg Św. Jana, Dzieje Apostolskie, List Do Rzymian, I List Do Koryntian, Ii List Do Koryntian, List Do Galatów, List Do Efezjan, List Do Filipian, List Do Kolosan, I List Do Tesaloniczan, Ii List Do Tesaloniczan, I List Do Tymoteusza, Ii List Do Tymoteusza, List Do Tytusa, List Do Filemona, List Do Hebrajczyków, List Św. Jakuba, 1 List Św. Piotra, 2 List Św. Piotra, 1 List Św. Jana, 2 List Św. Jana, 3 List Św. Jana, List Św. Judy, Apokalipsa Św. Jana

https://play.google.com/store/apps/details?id=polska.biblia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *